Hikayat praperadilan Bag2

Majalah Tempo menulis sidang praperadilan Sioe Oeh ini dalam artikel berjudul ”Yang Pertama di Bandung”, edisi 6 Februari 1982. Pokok perkara Sioe Oeh ini sebenarnya kecil saja: soal utang-piutang antara pedagang dan pedagang. Namun perkara itu mengundang banyak hadirin, terutama ahli hukum, memenuhi ruang sidang. Hari itu, 23 Januari, Pengadilan Negeri Bandung memperkenalkan acara baru: sidang prapengadilan. Prapengadilan memang lembaga baru yang diatur dalam KUHAP. Lembaga tersebut berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan. Juga tentang ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang tersangka perkara pidana yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Leave a comment

Your email address will not be published.